8. 5c Ik Stamel IK Sterf (De naar de universele waarheid zoekende persoon)(Zuid-Afrikaanse Litteratuur)

Alexander A. Botev

Opdracht Zuid Afrikaanse Litteratuur klas 5c

Eben Venter ‘-Ik Stamel ik sterf

Technische Beschrijving Titel: ik stamel ik sterf

Schrijver: Eben Venter

1e uitgave: in het Zuid-Afrikaans in 1996

1e uitgave in het Nederlands 1998

Vertaald van het Zuid Afrikaans: Riet de Jong Goosens

Mening vanuit het perspectief van een Betoog

Het overzicht van het alles lukraak analyserende bewustzijn van Konstant Wasserman die de hoofdpersoon is van het boek, staat beschreven hieronder. Samen met de beschrijving van zijn wereldreis die begint vanuit zijn huis in het platteland van Zuid Afrika, naar de stad Sydney  in Australië, worden ook veel herinneringen gedachtes eigen analyses van Konstant Wasserman van hem zelf beschreven.

Daarom is alles duidelijk wat gebeurt in het hoofd van Konstant en is er duidelijkheid over standpunten in zijn relaties met anderen. Het verhaal speelt zich, als het ware af in het bewustzijn van Konstant, uit welk analyserende bewustzijn het gehele boek bestaat. Het is een zoektocht naar de eigen “Ik”  en ook een verhaal van een doorkuising van Konstant Wasserman door zoektocht naar de eigen filosofie en het streven en zoeken naar ziijn eigen antwoorden ervan.

Hij zoekt naar de universele waarheid en ook daarom verlaat hij zijn huis in Zuid Afrika om dichter bij levens waarheden te zijn bij zichzelf en ook voor het zoeken naar een nieuw leven in Sidney ver weg van Zuid-Afrika. Deze reis en verblijf in Sidney biedt hem antwoorden, antwoorden over het leven in Sidney die hij zelf wil achterhalen.

Konstant Wasserman gaat dus met dit doel op reis om zijn levensinteresses te bevredigen.

Het verhaal is in stijl geschreven vanuit het perspectief van Konstant, welke een eigen persoon analyse voert in zijn eigen ik over wat hij het belangrijkste vindt om erover na te denken voor zich zelf te zeggen. Dit is de stijl van het verhaal is dus geschreven vanuit de analyse van Konstant Wasserman voor het aller grootste gedeelte de rest zijn korte conversaties tussen hem en zijn vriendinnen en daarnaast plaatsbeschrijvingen van waar hij is geweest.

Konstant Ontvlucht het bekrompen Zuid Afrika van zijn jeugd. Hij reist zijn vriendin Jude vooruit naar Sidney, waar hij leert koken in een vegetarisch restaurant. Als Jude in Sidney arriveert blijkt dat beide verschillende verwachtingen van de liefde en ook het leven hebben. Dit conflict wordt niet nadrukkelijk expliciet aangetoond.  De lezer ik maakte soms korte geestige analyses mee welke zich afspelen in het hoofd van Konstant. Zo “ spreekt hij” in zijn gedachten Jude, mensen omhem heen, en zijn lichaam , en schrijft zo brieven en voert ook gesprekken.

Daarom vind ik Konstant egocentrisch en onzeker over zichzelf.

Deze twee karaktereigenschappen, het zelf onzeker zijn en het  egocentrisch zijn nemen toe als hij ontdekt dat hij ziek geworden is als hij blauwe plekken op zijn lichaam krijgt.

Konstant wil Zuid Afrika ontvluchten. terwijl hij in Australië spelen zijn eindeloze jeugdervaringen van Zuid Afrika een grote rol in zijn verhaal, terwijl hij het zuid Afrika heeft verlaten. Hij kan deze intimiteiten dus niet loslaten en van zijn dagelijkse gedachtegang.

Daarom staat hij verder van de realiteit vind ik omdat hij zich constant aan het herinneren en aan het analyseren is over zijn jeugd in Zuid-Afrika,  en minder over het hier en nu van het verhaal. Hij denkt dus meer aan zijn vroege jeugd ervaringen, dan dat hij denkt aan de levensloop van zijn huidig bestaan in Sidney.  wordt minder nadrukkelijk door hem daarover  nagedacht en geanalyseerd. De nadruk van het herinneren en analyse ligt op het verleden op het platteland van Konstant in Zuid Afrika.

Zijn verlangen botsen weer met de werkelijkheid wanneer hij blauwe plekken n ontdekt en blijkt ongeneeslijk ziek te zijn van de ziekte kanker. Konstant probeert zijn leven in balans te brengen en afscheid en afstand te nemen van Jude Terwijl ze nog samen zijn. Dit slotstukstuk waarin Konstant Wasserman wordt beschreven hoe hij afscheid neemt van Jude, zijn ouders, en herinneringen zichzelf en daarna het leven verlaat wordt vlot beschreven. Het boek heeft een snel einde en is daarom verrassend.

De tegenstellingen van weggaan en blijven, van verwachtingen en werkelijkheid. Dook de tegenstellingen tussen verlangen naar en vluchten voor iets, geven dit boek een uniek karakter.

Om deze levensreis en wat erin gebeurt is het boek ook een avontuurverhaal vind ik.

De Stamelende stijl, die de tegenstellingen tussen innerlijk behang en werkelijkheid aangeeft, maakt dat de verhaaldraad moeilijk te volgen is. Ik moest om de proza te kunnen volgen mijn ogen erg inspannen en was vaak daarom uitgeput.

Ik vond het daarom een uitputtend boek.

Slotconclusie

Ik vond het boek boeiend ontroerend en heroïsch en vooral veelzijdig.

Ik vond het boek niet makkelijk om te lezen binnen de gegeven lees periode, die ik beschikbaar had samen met alle andere activiteiten en opdrachten van school. Om een verslag te schrijven ervoor voor een hoog boekverslag cijfer, eiste dus meer tijd en energie van mij dan ik had verwacht van een boek. Daarom is het een bijzonder moeilijk boek geweest dat ook heel speciaal voor mij was.

Speciale Opdracht +- 500 woorden

Zuid Afrika is veel aanwezig op de achtergrond in het boek. Vooral de verbondenheid van Konstant met het platteland wordt beschreven in het begin, en ook later in het boek. Zuid Afrika is aanwezig in het hele boek. Europa is heel weinig aanwezig in het boek. Omdat de nadruk op de stad Sidney in Australië ligt waar Konstant naartoe is gegaan met vakantie.

In het boek wordt geen tegenstelling beschreven tussen Afrika en Europa.

Wat wel de belangrijkste tegenstellingen beschreven zijn:

De tegenstellingen tussen Australië en Afrika. Australië is een continent waar minder mensen wonen dan in Afrika. Konstant gaat op reis naar Sidney de hoofdstad van het land Australië. Daar gaat hij in een restaurant werken. Hij werkt dus niet in een restaurant Zuid-Afrika

De tegenstellingen tussen Stad en Platteland. In Sidney de Hoofdstad van Australië is het restaurant waar Konstant werkt. Hij werkt dus niet in een restaurant op de platteland van Australië.

Waarschijnlijk trekt de meeste toeristen Sidney en ook dus Konstant Wasserman meer dan het platteland.

Sidney heeft daarom een logistiek voordeel op de ver weggelegen dorpen op het platteland van Australië.

Het Verschil tussen Blanken en Zwarten.

Het verhaal speelt zich af na de Afschaffing van de Apartheid.De Apartheid is een achtergrond in het boek. Vooral de vader van Konstant is zeer overtuigd. Hij zegt dat zich bedreigd voelt door de Zwarten en spreek over hun outnumbering door blanken.

Nu beschermt geen blanke apartheidsregime hem niet meer tegen "de zwarten" als blanke boer. Hij blijft denken aan de Apartheids normen omdat hij toen, omdat hij blank is  en een boerderij had, meer bescherming heeft gehad  van het Apartheid regime. Dat is nu weg. Ik denk dit om deze redenen. Als werkende blanke boer heb je dus meer bescherming nodig op het Platteland van Zuid Afrika dan in de Steden daarvan, dit zou ik denken.

“Gedachte van de vader van Konstant Wasserman. “ Vermenigvuldigt u en bevolkt de aarde” Eigenlijk bedoelt hij meer dan dat. Het gaat hier om twee elementen: de ‘ outnumbering” en “outwhiting’ van de zwarten.”

Het verschil tussen Konstant en Jude.

Konstant en Jude komen achter dat ze verschillend zijn van elkaar. Konstant en Jude raken ontroerd als ze er achtergekomen zijn dat ze verschillende liefdesverwachtingen hebben. Wat precies de verschillen zijn kon ik niet uit het verhaal opmaken.

Tussen willen en niet willen, en tussen fantaseren en werkelijkheid.

Konstant wil graag naar Australië en komt er werkelijk in Sidney aan. Hij wil  genezen van zijn kanker en wil niet daaraan overlijden, echter overlijdt hij werkelijk daarvan. Het overleven van de kanker en fantaseren daarover is dus fantasie geen werkelijkheid.

De voornaamste niet blanken uit Europa in het boek zijn de Aboriginals en de Afrikaanse Negers, ook Indonesiërs en Indianen komen voor.

Uiteindelijk sterft Konstant Wasserman aan Kanker. Dit kan je zien als overgaan door de aparte grens tussen levend en dood zijn.. Hij is nu apart, hij is nu dood en.niet wat hij geweest was, levend. Dus daarom Zijn strefte ,zie ik ook als het oversteken van de duidelijke aparte grens van tussen het leven en de dood. Ik denk aan het gelijkluidende FR woord "apartir" en ook "Il a parti" vertaald betekent het laatste dit "Hij is vertrokken" Ik denk dan, aan de overleden en naar de dood vertrokken Konstant Wasserman.