6. 5c Julius Gaius Caesar presentatie

Julius Gaius Caesar

(100/44)

Staatsman Generaal en Auteur.

(geboren op 13 juli 100 in Rome)

vermoord op 15 maart 44 voor Christus

zijn vader was leider van de Populares.

Zijn eerste politieke functie was het deelnemen aan een militaire delegatie naar Klein Azie.

Voor zijn deelname aan de oorlog in klein azie krijgt hij de ere titel

Piraten

Hij werd op zij nterugweg gevangen door piraten die hij later terechtstelt met zijn Romeinse vriwilligers leger.

Hij krijgt daarvoor een titel

Corona Civica

Hij is beroemd geworden door de verovering van Gallie.

Het huidige Belgie en Frankrijk.

En ook door het hervormen van het Romeinse republiek tot een groot mediterrane Keizerrijk.

-Staatsgreep door triumvirate.

Zijn hervormingen in de Romeinse politiek kunnen worden gezien als een vergroting van zijn eigen macht, en ook van de andere leden van het triumvirate..

-Consul Julius Gaius Caesar

-Generalissimo Pompeius

-rijkste man van Rome

Marcus Licinius Crassus.

Waren de voornaamste leden van het triumvirate

Zij en vooral Caesar maakten een Imperium van het Repuliek.

-Triumvirate

Om zich te beschermen tegen militaire vervolgingen sloten Caesar, Pompeius

en Drie hooggeplaatste Romeinen en verbond

Volgorde van de titels van Caesar:

1) Corona civica (klein Azie)

2) 68 Quaestor (Andalucia, financieel)

3) 65 Aedile verantwoordelikjk voor “brood en spelen”

4)