27. 4c Fernir -Hella S. Hasse (Misdaad in de Ardennen)

Boekverslag Nederlands

Deel 1, Algemeen gedeelte

Schrijfster: Hella S. Haasse

Titel: Fenrir

Plaats: Amsterdam Em. Querido’s Uitgeverij b.v

Jaar: 2000

Omvang: 163 bladzijden.

Genre: misdaad

Motto: Een lang weekend in de Ardennen

Verband: Verband met motto is dat de misdaad in het verhaal zich afspeelt in het weekend in de Belgische Ardennen.

Deel 2 Mening over spanning

Als eerste geef antwoord ik op de vraag met wie ik volledig meeleefde in het vaerhaal: niemand helemaal. Voor volledige meeleving waren alle personages te oud en of te anders dan ik.

Ik kon wel helemaal meeleven in het proces, van het verlangen en streven naar een ideaal welke voldoening geeft.

Dat Mathias Crone zijn werk voorrang geeft boven zijn relaties is voor mij onacceptabel. Hij kan een ander onderwerp beschrijven dat net zo goed betaald krijgt en zijn relatie met Malu behouden. Dat lijkt mij belangrijker dan zijn werk.

Maar volledig met iemand anders meeleven kon ik niet.

Dit is niet mijn type boek. Belangrijke elementen voor mij, zoals uitgebreide liefdesverhoudingen komen niet genoeg uitgebreid erin voor. Ik koos het boek omdat het toevallig thuis lag.

De spanning in het verhaal werd gecreëerd door zekere literaire technieken, welke ik met behulp van aantekeningen gezien heb. Het merendeel van deze technieken werden gebruikt op de chronologie van het verhaal.

Ik tel ze hieronder op, waarna ik verder op in ga in hun beschrijving.

Algemene indruk van de eerste pagina.

1. Antichronologie wordt regelmatig gecreëerd, door de plaatsing van brieven en ook door het gebruik van tijdsversnellingen.

2. het verhaal begint in medias res en nadat al belangrijke gebeurtenissen al afgelopen zijn.

3. Twee verhalen worden aaneengekoppeld.Die van Edith Waldschade en die van Mathias Crone.

4. Er bestaat familiespanning in Edith’s familie.

5. Racisme en rassenleer spelen een belangrijke rol, door hun betrekking met belangrijke familieleden in de famillie Waldschade.

6. Ook het gebruik van verboden wapens gooit meer spanning in het verhaal zijn van het boek.

De spanning in het verhaal, was voor mij sinds de eerste pagina aanwezig.

In de eerste pagina werd, een bewondering van Mathias Crone voorgelegd jegens de wolvensoort. Deze bewondering groeit uit tot een obsessie voor de wolvensoort.

Mathias gaat actief op zoek naar alles wat met wolven te maken heeft, omdat hij een grote motivatie heeft en veel bewondering voor die wolven.

Zijn werk de bevat schrijven over de geschiedenis en actualiteiten van de wolvensoort.

Gedreven door zijn passie probeert hij ze te beschermen, door positieve dingen over de wolven te schrijven. Met zijn krantenartikelen probeert hij de publieke opinie gunstig te stemmen voor hun bescherming en behoud in de wereld.

Zijn zoektocht naar wolven leidt hem tot Edith Waldschade omdat ze wolven heeft. Deze zoektocht is vol spanning, omdat Mathias voor het eerst in zijn leven wolven in het wild gaat ontmoeten.

1.

Er worden constant Tijdsprongen gemaakt in het verhaal.

Omdat er dan gebeurtenissen worden overgeslagen veoorzaken deze tijdsprongen een zekere spanning bij de lezer.

Vootrbeeld:

in het begin van het verhaal wordt aan de lezer door de verteller voorkennis gegeven over nog niet welke nog volgen uitgelegd door de verteller de voorstelling wordt uitgelegd welke voorstelling nu nog moet gebeuren. De verteller vertelt in het begin dat 25 september al geweest is. Terwijl de brief die volgt op 24 september voorgelezen wordt door Edith.

Er worden regelmatig brieven gelezen tussen Edith Waldschade en haar man.

Deze brieven geven in het verhaal de indruk van flashbacks, dat heeft ook een spanningsverhogende invloed op het verhaal.De brieven kunnen ook als spanningsverhogend gezien worden omdat ze een tijdsprong in het verleden suggereren. Edith leest brieven voor die decenniageleden geschreven zijn door haar man.

deze beschrijven al jaren oude gevoelens en gebeurtenissen welke de liefde beschrijven van Edith voor haar man John

2.

Het verhaal begint niet vanaf het begin, maar middenin het verhaal.

Het verhaal begint als Mathias al naar de voorstelling geweest is van Edith Waldschade, welke later nog moet plaatsvinden in het verhaal, Een aantal bladzijden later. Dat is een zekere vorm van prospectie waarin de schrijfster vooruitloopt op het verhaal.Zo weet de lezer al wat er in de volgende bladzijdes gaat gebeuren. Een ongebruikelijk begin.

3.

De verhalen van Mathias Crone en Edith Waldschade worden samengekoppeld aaneen wegens de wolven van Edith die Mathias zoekt.

Ook verschijnt onverwacht Erwin Waldschade die een broer zegt te zijn van Edith.

4.

Edith heeft ruzie met haar zus Gerda en haar man Egon Blanck, omdat ze elkaar weg willen hebben uit het landgoed van breidablick. Ook wil Edith niet dat haar tuin voor de plannen van Gerda gebruikt wordt. Zij houdt mysterieuze Oerheem feesten welke veel negatieve aandacht trekken van de media. Deze feesten hebben veel te maken met de Germaanse volksgeschiedenis waaraan de vader van beide zussen gewerkt heeft. Hij was een Germanen geleerde.

5.

De vader van Edith is een Germanen geleerde. Hij hield zich veel bezig met volken en zelfs ook raskunde. Hij is de reden waarom Gerda haar oerheem feesten houdt in het bos van breidablick.

6: Rollo gebruikt een uzi om Erwin met zijn jachtgeweer neer te schieten en zo Ediths leven te redden.

Het is echter zeer waarschijnlijk dat hij de opdracht heeft gehad van Siv Blanck, de dochter van Gerda om Erwin neer te knallen, omdat zij een hekel aan hem had.

Ook omdat Mathias met Rollo meegaat om de wolven van de pianiste Edith Waldschade af te schieten, en dan wel met een gedempte Uzi pistool.

De aanwezigheid van een machinepistool en moordopdracht, dragen bij aan de spanning nu zijn dat toevallig wolven die Rollo moet doodschieten.

“De uzi is een Israelische machinepistool, en een veel gebruikt attribuut door gangsters in films, om er zich mee uit te leven op hun tegenstanders en politie”

Wapens worden regelmatig gebruikt in verhalen om het verhaal serieuzer te maken.

Deel 3 Speciale Opdracht

1.Omschrijving van de misdaad.

Erwin Waldschade wordt neergeschoten. Hij is de halfbroer van Edith Waldschade die door Rollo wordt neergeschoten, Rollo zegt dat hij Edith heeft gered omdat Erwin op haar mikte met zijn jachtgeweer, terwijl zij bij de gewonde wolf zat.

2.Definitie van goed en kwaad bij Personages en bij Auteur.

Er de definitie van de ethiek, wisselt per persoon en met de situatie.

Zeker is dat pure kwaad nooit goed gevonden wordt in het boek.

Nazi fanatici zijn duidelijk het Kwaad in het boek, dat vind ik ook.

Niets is zo erg, wordt met het hele boek duidelijk, als het onrechtwaardige vermoorden van mensen die niet weten waarom ze onschuldig sterven.

Geldt ook voor Mathias, hij kon net zo goed vermoord worden door Rollo of door andere mensen.

3.Koppeling tussen misdaad en straf.

Rollo wordt gelijk na de misdaad opgepakt en veroordeeld door de Belgische politie. Later komt hij vrij.

4.Vertellersstandpunt

Vertellersperspectief is het gebruikelijkste perspectief.

perspectief van een gelezen brief

5.Waar de nadruk in het boek ligt.

De Intrige en afwisseling daarin zijn zo complex dat ik ze toch maar moeilijk kon oplossen.

Het is zeer onverstandig om je met iets bezig te houden, als je de uitkomst niet kent.

Mathias heeft nooit een wolf in het echt gezien zonder hek tussenin. Hij denkt dat hij de wolven kent, dat komt hem duur uit. Kost hem bijna zijn leven. Hoe minder praktijk je hebt en hoe meer theorie hoe des te meer je ernaast zit!

De vermoorde man in het bos zou heel goed mathias kunnen zijn.

Het is zelfs een wonder, dat Mathias nog leeft aan het eind van het verhaal.

6.Tijdstip van de misdaad: De misdaad werd gepleegd in het weekend, op het land van breidablick van Edith Waldschade. Vroeg in de ochtend door Rollo met zijn uzi. Hij schiet Erwin Waldschade met 2 kogels in de rug, maar niet dood. Hij overleeft de aanslag. Het verhaal eindigt in het ziekenhuis met Edith en Erwin samen.

Einde van het verhaal