25. 3b Uranium (Wat is Uranium?) Scheikunde klas 3

Uranium U-92 Achtergrond

Historie met behulp van Encarta 98 Encyclopedie

Uranium is een van de belangrijkste metalen van de elementen. Dat komt doordat het radioactief is. Uranium is een reactieve radioactieve metaal element. Het is de basis brandstof voor Nucleaire reactors. Uranium maakt deel uit van de actinide series in het periodiek systeem.Uranium werd voor het eerst ontdekt in Pitchblende door de Duitse chemicus Martin Heinrich Klaproth. Hij noemde het naar de planeet Uranus genaamd naar de god Oeranos uit de Griekse Mythologie. Het werd voor het eerst in metaalvorm geïsoleerd in 1841 in Duitsland.De radioactieve eigenschappen van Uranium werden voor het eerst gedemonstreerd in 1896 door Antonie Becquerel: Het zichtbare beeld werd verkregen door de Fluorescerende zout ( Potassium Uranyl Sulfaat) te laten inwerken op een fotografische plaat bedekt met een licht absorberende stof. Het onderzoek van Becquerel leidde ook tot de ontdekking van het element Radium.

Eigenschappen

Uranium is een taaie bikkel: het smelt bij 1132 C. en kookt bij 3818 C. Uranium heeft een specifieke zwaarte van 19.05 bij 25 graden. Het atoomgewicht is 238.03 units. Uranium is oplosbaar in Waterstofchloor- en Nitraatzuren, het is niet oplosbaar in Alkanen. Uraan verbindingen zijn meestal vrij onstabiel: intensieve blootstelling aan lucht kan leiden tot terugkeer in de hexapositieve vorm.Uraan zouten zoals Uraan chloride kunnen gaan ontbinden in het bijzijn van sterke licht en organische materie.

Voorkomendheid

Uranium wordt nooit gevonden in de volmaakte staat, maar komt meestal voor in Oxiden of in complexe zouten in mineralen zoals Pitchblende en Carnotiet, ook in Coffiniet ontdekt in 1955 Colorado. Het bevat bijna 61% Uranium. Coffiniet komt ook voor in Wyoming en Arizona in de VS.Uranium zit op de 48ste plaats van voorkomendheid van stoffen die in de aardkorst voorkomen.Puur Uranium bestaat uit meer dan 99% van het Isotoop U-238 en van minder dan 1% van het Isotoop U-235.Onder de kunstmatig geproduceerde Isotopen van Uranium vallen: U-233, U-237 en U-239. Het massagetal van de bekende Isotopen varieert tussen 222u en 242u.Het Uraniumerts Pitchblende komt vooral voor in Canada, Kongo en de Verenigde Staten.In 1990 was de wereldproductie van Uranium bijna 30.000 metrische tonnen. Die van Canada was 8729 ton, bijna 1/3 van de wereldproductie!

Winning

De klassieke procedure van winning van Uranium is vrij ingewikkeld om het gedetailleerd uit te kunnen leggen.Pitchblende wordt verbrijzeld en behandeld met Zwavel en Stikstofachtige zuren. Nu worden de klassieke methodes voor winning verplaatst door moderne methodes zoals: oplos extractie, Ionen verwisseling en vluchtigheids methodes.

Gebruik

Na de ontdekking van kernfusie werd Uranium een strategische metaal. Eerst werd hij gebruikt voor het maken van Nucleaire wapens. Later en nu nog steeds wordt het gebruikt voor brandstof in Atoomreactors in Kerncentrales en in Schepen en militaire onderzeeërs. Het wordt ook gebruikt in Röntgenstraling apparatenEen kerncentrale die 60.000 kW opwekt heeft 7.5 kg. U-235 nodig of 20.000 ton kolen.

Eindwoord

Uranium is een zeer belangrijk stof, veel huishoudens zijn afhankelijk van de elektriciteit die daarvan wordt opgewekt. Maar er hangen ook veel nadelen bijv.: de veiligheid van de reactors (denk maar aan Chernobyl).De opslag van Nucleair afval en het is zeer schaars en duur. Hoe dan ook Uranium blijft een van de meest strategische metalen in de industrialiseerde wereld.


Plaatje met een atoom als gele stip met een electronen wolkje “Lading” er omheen in groen rood en blauw, denk ik…