15. 4c De Maaslandkering (de modernste Dijk van Zuid-Holland)PO Aardrijkskunde De Deltawerken

De Stormvloedkering Nieuwe Waterweg

Op de Nieuwe waterweg ligt een Gigantisch Deltabouwwerk dat de Maeslantkering Nieuwe Waterweg heet.

1.Stormvloedkering Nieuwe Waterweg

Hoofdvraag:

Wat is de functie van de Stormvloedkering Nieuwe Waterweg?

Deelvraag 1

Wat maakt de kering Nieuwe Waterweg een van de meest bijzondere stukken van de Deltawerken project in Nederland?

Twee gigantische beweegbare deuren sluiten bij storm de Noordzee van de Nieuwe Waterweg af. Op die manier wordt er tijdens storm voorkomen dat er een overstroming plaats vindt. Het is een indrukwekkend bouwwerk, zoals alle werken van het Deltaplan, maar naar ontwerp is het het meest bijzondere werk van het Deltaplan.

De Stormvloedkering Nieuwe Waterweg heeft een zeer mobiel ontwerp:

twee bolle deuren, die tegen elkaar aansluiten.

De twee deuren wegen samen zwaarder dan de Eiffeltoren in die in Parijs staat.

En elk van die twee deuren is even lang als de Eiffeltoren.

Gezien van bovenaf, en vanuit een vogelvlucht, is elk deur van de Maeslantkering ongeveer 300 meter lang, en 250 meter breed.

Dat vind ik een van de indrukwekkendste uiterlijke kenmerken van de kering.

Het bouwwerk is enorm, en het is eigenlijk wel imponerend, zowel van dichtbij als van veraf gezien. De twee grote deuren welke de Nieuwe waterweg afsluiten.

Iedereen die over de weg aankomt, wordt gelijk geïmponeerd door de gigantische grootte van de Maeslantkering.

Het uitzicht naar de kering is vooral het indrukwekkendst als de twee kering deuren gesloten zijn.

De kering deur ziet er van boven ongeveer zo uit

De Eiffeltoren, plus een van de twee sluisdeuren van de Maeslantkering.

1e Bijzondere visuele kenmerken van de Stormvloedkering:

Deelvraag 2

Wat is de lengte van de kering?

De stormvloedkering heeft een lengte van 300m per elke deur.

Dat betekent dat de twee deuren bij elkaar een lengte hebben van ongeveer 2x de hoogte van de Eiffeltoren.

Wat is de inhoud van de parkeerdokken van de deuren?

Het parkeerdok waar elke sluitwand in rust, is heeft een inhoud van 4 volle Olympische zwembaden.

Zoals de Olympische Zwembaden die in Sydney in Australië staan.

Hoeveel verf was er nodig voor het verven van de kering?

Er was een gigantische hoeveelheid verf nodig om de hele Stormvloedkering een witte kleur te geven. 300.000.Liter verf!

Overige kenmerken:

Je kunt bij de stormvloedkering een gratis rondleiding krijgen.

Je moet wel een helm opdoen, om je hoofd te beschermen.

Hoe kom je bij de Maeslantkering?

Je kunt de Maeslantkering bereiken met de trein, met de fiets of met de auto. Er staan in Hoek van Holland borden waarop staat Maassluis.

Ik ben maandag 25 februari 2002 naar de Maeslantkering geweest.

Daar heb ik de Keringshuis bezocht en veel foto’s genomen van de Sluisdeuren.

De mensen waren heel vriendelijk en hielpen mij met het vinden van de richting.

Kosten

De kosten van de Maeslantkering waren aanzienlijk lager dan de kosten van het verzwaren van de al bestaande dijken.

Daarom heeft men gekozen voor het bouwen van een sluis, het was een goedkoper en sneller alternatief voor het beschermen van het land.

Er is een tijdsbesparing van tientallen jaren gerealiseerd.

Bovendien is er met het bouwen van het Maeslantkering ook een aanzienlijke geldbesparing gemaakt van 180 miljoen Euro.

Wat heeft de Maeslantkering voor functie?

De Maeslantkering heeft als voornaamste functie de havens van Rotterdam en omgeving beschermen tegen storm en of vloedgolven.

De kering moet echter ook zo snel mogelijk weer open om de passerende schepen door te laten.

De nieuwe waterweg is een drukke waterweg, omdat er elke 7 minuten een schip langs de poorten van de Maeslantkering passeert.

Volgens dit schema van 7 min, kan men begrijpen dat als de kering lang dicht zou staan er een rij van schepen zou ontstaan.

Of dat de voor en achter de kering liggende schepen op vaar schema zullen gaan achterlopen. En dat is nooit goed voor een haven.

Daarom is het belangrijk dat de Maeslantkering alleen in uiterste gevallen dicht gaat, om zoveel mogelijk schipverkeer door te laten, en niet te hinderen in hun

Vaarschema.

De beweegbare dijk gaat elk jaar minstens een keer dicht voor de proef. Zodat men zeker weet dat hij het doet, als dat moet.

Wanneer gaat de kering dicht en open?

De meest waarschijnlijke periode dat hij dicht gaat is het stormseizoen tijdens de winter. Tijdens deze periode is het weer het slechts van het jaar.

De Maeslantkering is een van de meest technisch geavanceerde dijken van Nederland. Hij is ook de meest bijzondere dijk. Hij is zelfs de enige in zijn ontwerp in de wereld. Niemand heeft ooit een dergelijk kering gebouwd of ontworpen.

Ontwerp vragen over de kering.

Wat zijn en waar dienen de volgende dingen voor?

Wat zijn de Vakwerkarmen?

Deuren

Bolscharnieren

Locomobielen

Besturing van de Sluizen

Bodem fundaties

Twee sterke Vakwerkarmen.

Nadat het gigantische betonnen platform eindelijk klaar was. Kon men beginnen met het in elkaar zetten van het raamwerk van de twee gigantische vakwerkarmen.

De metalen pijpen waarmee het raamwerk van de arm gemaakt is, is op zijn dikste plaats 9 cm dik. (allemaal metaal).

Hoe zijn die metalen pijpen gemaakt?

De lange metalen pijpen waaruit het vakwerkarm bestaat, zijn eigenlijk metalen platen die rondgebogen zijn, met behulp van sterke machines.

Een bijzonder punt van het vakwerk armen is dat zij kunnen veren.

Als er waterdruk komt tegen de deuren, kunnen de vakwerkarmen een dergelijk 40 cm heen en terug veren.

Dat is een belangrijke eigenschap die de kering nuttige mobiliteit geeft.

Het is belangrijk dat een kering zoals de Maeslantkering kan veren, zodat het een storm makkelijker kan weerstaan.

Afgeschermde laswerken

Het afschermen was bedoeld om scheuringen te voorkomen.

Het raamwerk bestaat eigenlijk uit die pijpen die in elkaar gelast zijn.

Het lassen van twee van die pijpen kostte 48 uur manwerk. Het lassen gebeurde volgens een speciaal proces waarbij de twee stukken pijp die aan elkaar gelast moesten worden afgeschermd werden van het buitentemperatuur.

Dat afschermen, was vooral bedoeld om te voorkomen dat het laswerk gehinderd werd door temperatuurwisselingen.

Door het stijgen of dalen van de buitentemperatuur gaat het metaal uitzetten of gaat het in elkaar krimpen. Deze verandering kan leiden tot grote scheuren in het metaal.

Daarom werd het te lassen stuk, volledig afgeschermd met een plastieken zeil.

Zo kon men met behulp van thermische regeling in de lastenten de temperatuur constant houden van het te lassen metaal. Dat was de veiligste manier.

De vakwerkarmen hebben een grote lengte, van 237 meter en bestaan uit buizen die een dikte hebben van 6 tot 9cm en een doorsnee van 1.80 meter.

Allemaal metaal

Vooral de onderste buizen zijn heel dik.

Verder moest men het voorstuk van de deuren in elkaar zetten.

Elk deur werd stuk voor stuk in elkaar gezet.

Met behulp van grote kranen zowel op land als op water werden de onderdelen van het deurwerk overgeheveld op hun plaats op het bouwterrein.

NASA apparatuur vanuit Oost-Europa

Het meest geavanceerde meet apparatuur is gebruikt om de benodigde onderdelen met precisie te bouwen. Hierbij werd gebruik gemaakt van seismografen achtige apparatuur om een van de belangrijkste delen van de kering te kunnen bouwen. Het ging hierom de bolscharnieren waarop de Maeslantkering berust. Zij moesten tot op de halve millimeter nauwkeurig gebouwd worden. Dat was werk voor Autofabrikant Skoda.

Elk bolscharnier werd met precisie gemaakt door Autofabrikant Skoda.

Skoda gebruikte hiervoor NASA achtige technologie, om de benodigde precisie aan de onderdelen te geven.

Waarom werd Skoda gekozen?

Skoda was de enige fabrikant die goed, goedkoop en precies de bolscharnieren kon fabriceren. Deze mogelijkheid van fabriceren is heel opmerkelijk voor het Autobedrijf Skoda, dat zich staande wist te houden na een moeilijke jarenlange privatisatie na het communisme.

Waar dienen de twee Locomobielen voor?

De twee gigantische deuren van de Maeslantkering worden voortbewogen elk door een soort motor machine dat een locomobiel heet.

Elk locomobiel beweegt de deur naar het water en van het water af.

Elk locomobiel heeft zes tandraderen en volg alleen de verticale bewegingen van de deur.

De locomobielen werken volgens een ingewikkeld systeem.

Hydraulische beweging systemen die in de locomobiel zitten,

bewegen de deuren links of rechts horizontaal van de locomobiel.

De hydraulische motoren grijpen in op een pennenbaan op de deur, en bewegen de deur in de gewenste richting.

Elk locomobiel staat in verbinding met een trekduwstang die weer verbonden is met een 30meter hoge geleidertoren. De geleidertoren staat aan de oever.

In het algemeen is de locomobiel een van de belangrijkste beweegsystemen van de kering. Dat komt doordat, zonder de draaiende radars van de locomobiel, de deuren niet bewogen kunnen worden. De locomobiel beweegt de deur en houdt hem op zijn plaats.

Elk dokdeur wordt vlak voor het uitdraaien van de kering geopend en rijdt over een rail heen. Eerst wordt de dokplaats volgepompt met water om de deuren te laten opdrijven. De deuren worden uit het parkeerdok bewogen en in het water gereden.

Het is wel opmerkbaar dat de Maeslantkering een bijzonder mobiele en beweegbare kering is.

Waar dient al dat beton voor?

52.000 ton beton was nodig voor de fundatie van elk van de scharnieren waarop de vakwerkarmen van de kering rusten.

Voor de fundatie van de Maeslantkering is heel veel beton gestort en gebruikt.

Omdat in Zuid-Holland de grond vooral uit zandgrond bestaat, is dat heel erg ongeschikt om erop zware bouwwerken te maken.

Door de zanderige grond ontbreekt de stevigheid die nodig is voor een goede fundatie.

Eerst moest er een diepe kuil gegraven worden. Daarna stort men de kuil vol met gewapend beton.

Wat is dat gewapend beton eigenlijk?

Gewapend beton is een betonnen constructie die versterkt is door metalen raamwerken in zijn binnenste. Zo krijgt de constructie meer sterkte, wat ook nodig is voor een dergelijk gigantisch bouwwerk.

Er staat nergens wat voor staal verwerkt is in het beton. Het is wel opmerkelijk dat het metaal dat in beton zit verwerkt gaat roesten, als het dicht bij de zee zit.

Dat komt doordat er veel zout in het water zit, dat de metaal doet oplossen (Oxydatie).

Ik neem aan dat er roestvrij staal gebruikt is.

(BOS en BES) Besturing van o.a. de Maeslantkering.

Het besturen van de Maeslantkering is een ingewikkeld proces.

Alle beslissingen die met de Maeslant kering te maken hebben worden genomen door twee onafhankelijke computers. Namelijk het BOS ( Het beslist en ondersteunend systeem) en het BES Besturingssysteem Nieuwe Waterweg.

Het zijn twee metacomputers die zorgen voor een foutloos verloop.

De computers krijgen informatie van verschillende weerstations en andere ondersteuningssystemen.

Er wordt informatie verzameld vanuit verschillende Hydro en Meteo Informatiecentra. Ook de Stormvloed Waarschuwingsdienst geeft informatie aan het BES. Het BES verwerkt en geeft die informatie weer door aan het BOS.

De informatie wordt daarna verwerkt door de computers en naar het personeel gestuurd.

De beslissingen of de kering open moet zijn dan al lang door de computers genomen.

Hartelkering en Hartelsluizen

Ook de Hartelkering en de Hartelsluizen worden bestuurd door het BES.

Zij maken ook een belangrijk deel uit van de keringwerken die bij de Maeslantkering horen.

Op de bodem van de Nieuwe Waterweg is veel werk verricht.

Om te voorkomen dat de bodem wegspoelt door waterversnellingen als de sluizen aan het sluiten zijn.

Er zijn veel grove stenen en zand gestort om te voorkomen dat de bodem onder de gesloten deuren wegspoelt. Deze werken werden verricht door bagger en stortschepen; De baggerschepen baggerden eerst een kuil open, waarna de stortschepen de kuil volstortten. Eerst werd er zand gestort en daarna zijn er betonnen blokken in de vorm van de deuren gestapeld.

Dat werd gedaan om te voorkomen dat de bodem onder de deuren wegspoelde.

Op die manier kan de bodem behouden worden voor vele sluitingen van de Maeslantkering deuren.

Als de deuren gesloten zijn blijft er toch een opening tussen de twee deuren.

Dat is gedaan om te voorkomen dat de twee deuren elkaar beschadigen tijdens het sluitingsproces.

Ook vissen en krabben kunnen dan door het gat wegzwemmen. Dat is niet erg dat er een opening is tussen de twee deuren, een stormgolf wordt dan wel tegengehouden door de Maeslantkering.


Plaatje van de Stormvloedkering Nieuwe Waterweg


Praktisch onderdeel P.O.

Ik ben voor het praktisch onderdeel van mijn P.O. Aardrijkskunde naar de Maeslantkering Nieuwe Waterweg gegaan.

De Maeslantkering ligt bij de hoek van Holland op de Nieuwe Waterweg.

Het was makkelijk te vinden met de Auto vanuit Den Haag.

Praktische kenmerken P.O. Aardrijkskunde:

Ik heb

1.Maeslantkering bezocht

2.Foto’s gemaakt

3.Film gezien

4.Folders verzameld

5.Rondleiding bezocht

Ik ben naar Hoek van Holland geweest om praktische informatie te verzamelen over de Maeslantkering. Dat is in het algemeen goed gelukt.

Dat verzamelen van praktische informatie heb ik gedaan op verschillende manieren.

Ik heb foto’s gemaakt van de kering en heb een rondleiding bezocht.

Daar ben ik met de rondleiding meegegaan en heb verschillende foto’s gemaakt van de belangrijke onderdelen van de Maeslantkering.

Ik heb algemene foto’s gemaakt van

1. Het Keringshuis

2. De gigantische vakwerkarmen (Deuren)

3. De bijbehorende deurcompartimenten.

4. De betonnen scharnierfundatie

5. De bolscharnieren

Het weer was erg slecht toen ik er geweest was. Daarom was het moeilijk om buiten goede foto’s te maken, omdat. Ik heb wel mooie foto’s van de vakwerkarmen gemaakt.

Ik moest wel een helm opdoen z’n hoofd te beschermen tegen klappen en ook vooral tegen vallend vogelpoep.

Je kreeg tijdens de buitenrondleiding, uitgebreid uitleg over de moeilijke bouw van de kering. Ik heb toen zo goed mogelijk opgelet.

en kreeg ook een film te zien van de verschillende stadia van het bouwen. Er werd zelfs getoond hoe de onderdelen werden gemaakt in de fabriek. Vooral het spectaculaire bouwen van de bolscharnieren was erg interessant.

Ik kreeg heel veel seismografen te zien die in verbinding stonden, met het nog onvoltooide bolscharnier. Ik kreeg daarna een rondleiding binnen het Keringshuis waarin veel maquettes stonden opgesteld.

Er was een maquette van de kering gemaakt om te tonen hoe het water wordt tegengehouden door de kering. De stormvloed generator was toen stuk en kon er

geen echt storm nagemaakt worden.

Ik vond de rondleiding in het algemeen heel interessant. Zowel de buiten en binnen rondleidingen gingen vlot en duidelijk. Je kreeg overal informatie over de kering en kon naar harte vragen stellen waarna je meteen goede uitleg over kreeg.

Ik heb toen verschillende vragen gesteld over de kering. Omdat ik naar de Stormvloedkering eerder was geweest, wist ik het een en ander al, maar nog niet alles. Ik heb toch wel wat nieuws geleerd over de Maeslantkering,

Bijvoorbeeld waarom er ruimte was opengelaten tussen de twee deuren.

Dat was om te voorkomen dat ze elkaar raakten.

Ik vond de rondleiding buiten het interessantste deel van mijn P.O.

Voordelen

Nadelen

Pneumatische kleppendeurkering, BMK

 • Eenvoudig bedieningsmechanisme
 • Betrouwbaar parallelsysteem (14 kleppen)
 • Eenvoudige constructie
 • Gevoelig voor negatief verval
 • Aanzanding op kleppen en in compartimenten
 • Onderhoud onder water

Rijdende segmentdeurkering, NIWAS

 • Kering zelfs te sluiten bij extreme vloedstroom
 • Eenvoudig constructiesysteem met bewezen waterbouwkundige en offshore technieken
 • Geopende deuren kwetsbaar voor aanvaring
 • Aanzanding in deurkassen
 • Deurkassen kunnen niet drooggezet worden (onderhoud)
 • Scheepvaarthinder tijdens de bouw
 • Deur moet door slibafzetting ploegen

Hydraulische kleppenkering, STORCOM

 • 24 onafhankelijke kleppen (faalkans is klein)
 • Minimum ruimtebeslag
 • Kleppen, caissons en bodembescherming ondergedimensioneerd
 • Funderingstechniek (als bij tunnelbouw) toepasbaar?
 • Onderhoud lastig
 • Aanzanding kleppen

Schuifdeurkering, CHNW

 • Deuren in geopende toestand goed beschermd
 • Deuren goed bereikbaar in drooggezette deurkassen (inspectie en onderhoud)
 • Eenvoudig constructiesysteem binnen het ervaringsgebied
 • Scheepvaarthinder tijdens de bouw
 • Overgedimensioneerd
 • Duurste oplossing

Bootdeurenkering, CSNW

 • Ongevoelig voor aanzanding
 • Geen bewegingswerken onder water (betrouwbaarheid en onderhoud)
 • Minder goed beheersbaar sluitproces
 • Belastingen onzeker (direct van invloed op de beheersing van het sluitproces)

Het winnende ontwerp:
Sectordeurenkering, BMK

 • Deuren in geopende toestand goed beschermd
 • Goede inspectie- en onderhoudsmogelijkheden droogzetbare deurkassen
 • Goed afgewogen ontwerp
 • Gehele belasting door één punt (scharnier)

Overzicht van de bouwactiviteiten

1989

tekening contract

1991

officiële start van de bouw

eerste paal geslagen door minister Maij-Weggen op 2 november

1992

aanvang aanleg landhoofden/bouwterrein

ontgraven dokken

1993

aanvang montage vakwerkarmen

storten dokvloeren (onder water)

aanvang constructie scharnierfundaties

1994

aanvang montage kerende wand

1995

plaatsing bolscharnieren

1996

plaatsing locomobielen

asfaltering vakwerkplateau

installatie computerbesturingssysteem

1997

plaatsing dokdeuren en rolwagens

tests met noordelijke en zuidelijke kerende wand

officiële ingebruiksstelling (10 mei)

oplevering van de stormvloedkering door BMK aan Rijkswaterstaat (12/13 mei)