10. 5c Pim Fortuin (Is Pim Fortuin, een Goede Politicus voor Nederland?)

P.O. Nederlands

Lay Out

De vraagstelling:

Is Pim Fortuyn wel zo’n goede politicus voor Nederland?

Onze stelling:

Nee, Pim Fortuyn is geen goede politicus voor Nederland.

Wij hebben de volgende argumenten voor onze stelling:

Pim Fortuyn kan niet op een sociale manier discussie voeren.

Hij laat andere mensen niet uitpraten en praat door ze heen.

Pim Fortuyn is een gevaar voor de tolerantie in Nederland.

Omdat Pim Fortuyn geen compromissen kan sluiten zal hij in de politiek niet veel voor elkaar krijgen.

Hij vindt dat zijn rechtse ideeën door de huidige wetten niet kunnen worden gerealiseerd! Hij voelt zich dus als extremist niet thuis in de huidige Nederlandse grondwet.

Zijn politieke richtlijnen zijn een bedreiging voor de Nederlandse economie dat baat heeft bij de open grenzen die hij wil dichtgooien.

Pim Fortuyn wil de dienstplicht invoeren.

Door: Hayo den Dulk en Alexander Assenov Botev

Klas 5 Presentatie Nederlands

Vraagstelling: Is Pim Fortuyn wel zo’n goede politicus?

Stelling: Nee Pim Fortuyn is geen goede politicus voor Nederland.

Wij hebben voor onze stelling de volgende argumenten:

Pim Fortuyn kan niet op een sociale manier discussie voeren:

Hij praat door andere mensen heen en laat ze niet uitpraten. En als hij het niet met de mening van andere mensen eens is loopt hij vaak weg!

Dat is niet een manier van debatteren wat je van een goede politicus zou verwachten tijdens het debat! Een goede politicus loopt niet weg maar blijft zitten en komt steeds met nieuwe argumenten om zijn mening te ondersteunen.

Pim Fortuin is een gevaar voor de tolerantie in Nederland.

Hij wil segregatie creëren tussen allochtonen en autochtonen, en als dat niet lukt, wil hij liever alle allochtonen vooral moslims verdrijven, desnoods met geweld. Dit moet volgens hem de rust in Nederland ten goede komen en de criminaliteit verminderen. Maar hierdoor ontstaat juist meer onrust door rassenhaat en discriminatie tegen de Moslims:

Vergelijk het maar met de rassenhaat tussen Christenen en Joden in de fascistische tijd van Hitler-Duitsland, dat ook begon met het verdrijven van minderheden vooral Joden, Zigeuners en anderen.

Als Fortuyn een goede politicus zou zijn, zou hij weten dat daarom nog meer criminaliteit zal ontstaan. Dat zal ontstaan door de rassenhaat die hij wil zaaien.

Om de criminaliteit aan te pakken zou hij juist de oorzaak ervan moeten bestrijden.

Voorbeeld: De arme en werkloze allochtonen die door hun positie erg gevoelig zijn voor criminaliteit, zou hij moeten opleiden en een fatsoenlijke baan aanbieden:

Eerst moet de taalachterstand worden aangepakt. Vervolgens zouden ze zo goed mogelijk moeten integreren om zo betere kansen te krijgen. ( Ofwel de Nederlandse taal en cultuur respecteren. )

Ook zou Fortuyn de subsidies niet moeten afschaffen, omdat dan alleen meer armer en ongelukkiger zullen worden, wat het afremmen van de criminaliteit absoluut niet helpt.

Het afschaffen van de huidige subsidies heeft precies het omgekeerde resultaat: Meer mensen zullen in financiële problemen komen en een uitvlucht zoeken in de criminaliteit.

Alleen dit zou de criminaliteit onder allochtonen afremmen in Nederland.

Met alleen maar meer politie, waarvan hij de bevoegdheden wil inperken, meer rechters en cellen is dit absoluut niet te realiseren!

Pim Fortuin kan ook geen compromis sluiten, zodat hij op die manier nooit veel voor elkaar zal krijgen in de huidige politiek.

Als Pim Fortuyn tot de volgende verkiezingen nauwelijks of niets voor elkaar heeft gekregen, zal hij flink verliezen of zelfs al zijn zetels verliezen. Daardoor is hij waarschijnlijk alleen maar een eendagsvlieg die Den Haag even wakker schudt.

Bovendien kan hij – zeker als hij de volgende keer niet wordt herkozen – net zijn plannen realiseren, omdat hij niet aan de grondwet kan komen: Hij heeft een grondwetswijziging nodig om zijn plannen voor het verdrijven van moslims te kunnen realiseren!

Een grondwetswijziging moet eerst door de 2e kamer worden goedgekeurd. Dus met 100 van de 150 zetels. Daarna is de 1e kamer aan de beurt, waarvan hij nooit deel zal uitmaken, gezien zijn rechtse ideeën en onbeschaafd manier van politiek voeren.

Als hij geen andere partijen kan vinden die hem zowel in de 2e als in de 1e kamer steunt zal hij nooit zijn zin krijgen. Als dit toch lukt, moet hij opnieuw na 4 jaar een meerderheid krijgen in de 2e kamer verkiezingen. Fortuyn vindt dat zijn rechtse politiek niet kan worden gerealiseerd door de huidige wetten. Hij voelt zich daarom als extremist beperkt in de huidige Nederlandse grondwet.

Het wegsturen van alle allochtone Moslim arbeiders die in Nederland werken zal een averechts effect hebben op de economie, omdat ze een belangrijk gedeelte daarvan vormen.

Ook wil Fortuyn de grenzen dichtgooien en een nieuwe grensdouane dienst instellen waardoor minder bedrijven en toeristen naar Nederland zullen komen. Deze nieuwe douanedienst zal een nieuwe lastpost op de begroting vormen.

Zijn huidige politieke richtlijnen zijn daarom een bedreiging voor de Nederlandse economie.

Niemand die aanhanger is van een tolerant en ook welvarend Nederland wil zo een dergelijke situatie hebben! Laat staan dat hij een dergelijk rechts en militant programma wil financieren van zijn belastingbijdrage!

Om al deze redenen vinden wij Pim Fortuin geen goede politicus voor Nederland.