Welkom op mijn website!

Alexander Assenov Botev, Een inleidingkje voor deze webpaginaGraffiek 1

Hier staat, mijn score, van tussen 1t/m10, samen voor 5 jaar Gymnasium, voor de leerjaren 1997/2002. De gemiddelde score, per vak, voor 5 leerjaren, samen. Dit is behalve voor de vakken Bulgaars en Russich. welke ik voor een voldoende beheers. Het is interessant om te kijken.


Graffiek 2

Hier staat, het totaal van de punten, welke ik gescoord heb, voor de 5 leerjaren, in de tijd tussen klas 1,2,3,4, en 5.


Graffiek 3

Hier staan de behaalde score, vergeleken met, het totaal van de maximum te behalen score, van af klas 1 tot en met klas 5.